II mokslinė konferencija Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija įtraukta į X Pasaulio lietuvių sporto žaidynių programą

  • 2017-06-21

II MOKSLINĖ KONFERENCIJA

„PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ISTORIJA IR ATEITIES VIZIJA“

                                         Skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

 

2017 m. birželio 28 d. 10.00–13.20 val.

Vieta – Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva

Konferencijos Garbės pirmininkas ‒  Prezidentas Valdas ADAMKUS

Konferencijos globėjas – Lietuvos sporto universiteto rektorius dr. Aivaras RATKEVIČIUS

 

 

KONFERENCIJOS GARBĖS NARIAI

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina GUDZINEVIČIŪTĖ

Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. dr. Jonas JASAITIS

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro direktorius Valdas KUBILIUS

Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Rimantas KVESELAITIS

Kauno rajono meras Valerijus MAKŪNAS

Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Žygimantas PAVILIONIS

Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys STARKEVIČIUS

Kūno kultūros ir sporto departamento  prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Edis URBANAVIČIUS

Lietuvos edukologijos universiteto Senato pirmininkas prof. dr. Audronius VILKAS

 

MOKSLINIS KOMITETAS

Pirmininkas – doc. dr. Artūras Poviliūnas, LEU, PLSA, LOA, LMS

Vicepirmininkas – Valentinas Aleksa, PLSA, LOA, LMS

Vicepirmininkė – dr. Daiva Majauskienė, LSU, LOA

 

Nariai:

doc. dr. Raimondas Baltrušaitis, PLSA, LMS

doc. dr. Česlovas Garbaliauskas, LSU, LOA

dr.Povilas Kuprys, LSU

prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, LEU, LOA

doc. dr. Jūratė Stanislovaitienė, LSU

prof. dr. Arvydas Stasiulis, LSU

 

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas – Valentinas Aleksa, PLSA, LOA, LMS

Vicepirmininkė – dr. Daiva Majauskienė, LSU, LOA

 

Nariai:

Gediminas Aleksa, PLSA

doc. dr. Raimondas Baltrušaitis, PLSA, LMS

Vita Karvelytė, LSU

dr.Povilas Kuprys, LSU

Laurynas Rokas Misevičius, ŠALFASS

dr.Vaida Pokvytytė LSU

Laura Tumynaitė LSU

 

 

LEU – Lietuvos edukologijos universitetas

LMS – Lietuvos mokslininkų sąjunga

LOA – Lietuvos olimpinė akademija

LSU – Lietuvos sporto universitetas

PLSA – Pasaulio lietuvių sporto asociacija

ŠALFASS – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga

 

 

 

                              KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

 

9.20–9.55

Konferencijos dalyvių registracija, kava

 

10.00–10.45

Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis

 

Lietuvos sporto universiteto rektorius dr. Aivaras RATKEVIČIUS,

Konferencijos Garbės pirmininkas Prezidentas Valdas ADAMKUS,

Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas doc. dr. Artūras POVILIŪNAS,

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas Valentinas ALEKSA.

 

Moderatoriai: Valentinas ALEKSA ir dr. Daiva MAJAUSKIENĖ

 

10.45–11.00

Valentinas Aleksa

Pasaulio lietuvių sporto asociacija,

  1. Daiva Majauskienė

Lietuvos sporto universitetas

PASAULIO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPORTO KLUBAI, SPORTO ORGANIZACIJOS IR SVARBIAUSI JŲ SPORTO RENGINIAI LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOJE

 

11.00–11.15

  1. Steponas Gečas

Lietuvos olimpinė akademija

LIETUVIŲ SPORTO ŽINIASKLAIDOS AKCENTAI 1922–1991 M.

 

11.15–11.30

Pranas Majauskas

Lietuvos sporto muziejus

LIETUVYBĖS ŽADINIMAS IŠEIVIJOS VAIKŲ SĄMONĖJE PER SPORTĄ

 

11.30–11.45

Laurynas Rokas Misevičius

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga

ŠALFASS VEIKLA XXI AMŽIUJE

 

11.45–12.00

doc. dr. Artūras Poviliūnas

Lietuvos edukologijos universitetas

VYTAUTAS AUGUSTAUSKAS IR PIRMOJI TAUTINĖ OLIMPIADA

 

 

12.00–12.15

Diskusijos

12.15–12.30

Apdovanojimai

 

12.30–13.20

Kava