MOKSLINĖ KONFERENCIJA
,,PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ISTORIJA IR ATEITIES VIZIJA“

  • 2016-04-23

sequence-07

           PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ASOCIACIJA

           LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS

                  LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA

                   I MOKSLINĖ KONFERENCIJA

                            ,,PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ISTORIJA IR ATEITIES VIZIJA“

 

             2016 m. gegužės 20 d.  10.00–14.00

                  Vieta: Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva

             Konferencijos Garbės Pirmininkas – Prezidentas Valdas Adamkus

                     Konferencijos globėjas – LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Konferencijos Garbės nariai: Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis,  Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas Augutis, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas, Marijampolės kolegijos direktorius doc. dr. Vaidotas Viliūnas, Lietuvos edukologijos universiteto Senato pirmininkas prof. dr. Audronius Vilkas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas.

 

 Mokslinis komitetas

Pirmininkas – prof. habil. dr.  Albertas Skurvydas, LSU, LOA.

Vicepirmininkas – Valentinas Aleksa, PLSA, LOA.

 Vicepirmininkas – doc. dr. Artūras Poviliūnas, LEU, PLSA, LOA.

Nariai:

Prof. dr. Audronė Dumčienė, LSU.

Doc. dr. Česlovas Garbaliauskas, LSU, LOA.

Prof. habil. dr. Jonas Petras Jankauskas,  VU, LOA.

Dr. Povilas Kuprys, LSU.

Dr. Daiva Majauskienė, LSU, LOA.

Prof. habil. dr.  Algirdas Raslanas, LEU, LOA.

 

   Organizacinis komitetas

Pirmininkas – doc. dr. Artūras Poviliūnas, LEU, PLSA, LOA.

Vicepirmininkas – Valentinas Aleksa, PLSA, LOA.

Vicepirmininkas – dr. Povilas Kuprys, LSU.

 

Nariai:

Gediminas Aleksa, PLSA.

Saulius Kavaliauskas, LSU.

Dr. Daiva Majauskienė, LSU, LOA.

Laurynas Rokas Misevičius, ŠALFASS.

Enriketa Prunskienė, LOA.

 Žilvinas Slauskis, LSU.

Saulius Strazdas, LOA.

 

 

LEU – Lietuvos edukologijos universitetas.

LOA – Lietuvos olimpinė akademija.

LSU – Lietuvos sporto universitetas.

PLSA – Pasaulio lietuvių sporto asociacija.

ŠALFASS – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga.

VU – Vilniaus universitetas.

 

Konferencijos informaciniai rėmėjai: laikraštis MOKSLO LIETUVA, žurnalai PASAULIO LIETUVIS ir Baltic Journal of Sport and Health Sciences.

Konferencijos pagrindinis rėmėjas: UAB „Lietloto“.

Konferencijos rėmėjai: AB ,,Audimas“, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės, UAB „Bijola“, UAB ,,Evelita“, UAB „Ilgiausi limuzinai“.