NAUJA KNYGA „Artūras Poviliūnas – Pasaulio lietuvių sporto ambasadorius“

  • 2017-01-13

  

Neseniai ,,Morkūnas ir Ko“ spaustuvė išleido Pasaulio lietuvių sporto asociacijos nario Valentino Aleksos leidinį, kuris skiriamas vienam iš Lietuvos sporto asmenybių, visuomenės, sporto ir mokslo veikėjui, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto architektui, Lietuvos olimpinės akademijos įkūrimo pagrindiniam iniciatoriui ir jos vienam iš steigėjų bei prezidentui, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos ir Pasaulio lietuvių tautos sporto labdaros ir paramos fondo vienam iš steigėjų bei prezidentui, Pasaulio lietuvių giminių viceprezidentui, puikiam sporto organizatoriui, sporto džentelmenui, sporto diplomatui dr. Artūrui Poviliūnui, kuris giliai tikėjo ir tiki lietuvių tautą vienijančia sporto galia.

    Dr. A. Poviliūnas – išskirtinė lietuvių tautos sporto asmenybė, jis Antrosios Lietuvos Respublikos laikotarpyje rėmėsi ir remiasi fundamentaliais dar Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iškeltomis kūrimosi vertybėmis. Tuo laikotarpiu lietuviai susivienijo ir kovojo už savo tautą, kalbą ir valstybę, ir tai šiandien nemažai tautos daliai tai atrodo lyg fantastiškas sapnas.

2016 m. rugpjūčio 10 d., suėjo graži ir prasminga doc. dr. Artūro Poviliūno gimimo 65-mečio sukaktis. Ta proga jo paprašyta atsakyti būtent į tokį skaičių klausimų. Iš dr. A. Poviliūno autentiškų atsakymų skaitytojas dar arčiau galės pažinti XX Lietuvos geriausiąjį sporto vadovą ir dar geriau bei tiksliau sužinos apie jo gyvenimo idealus, įvairius verpetus.

Gal skaitytojas susipažinęs leidinyje su dr. A. Poviliūno atsakymais suklus ir pagalvos. Juk šiandieną dažnai mūsų krašte pagrindinės vertybės pasidarė vartojimas ir nežmoniškas turto kaupimas, o visa, kas tam kliudo, yra labai dažnai laikoma blogiu, kurį reikia kuo greičiau pašalinti. Žmonių, atiduodančių pirmenybę ne savo senelių ir tėvų kraštui, o šalių, galinčių pasiūlyti geriau apmokamą darbą, kalbai ir kultūrai, skaičius auga labai sparčiai. Visiškai priešingai šio leidinio herojaus A. Poviliūno idealams ir darbams.

Leidinyje kai kurios nuotraukos publikuojamos pirmą kartą. Taip pat pristatomi dr. A. Poviliūno moksliniai, profesiniai bei publicistiniai darbai ir svarbiausi apdovanojimai. Rengiant šį leidinį pasistengta ištaisyti kai kuriuos netikslumus, išspausdintus ankstesnėse dr. A. Poviliūno biografijose bei jo darbuose.

Tikėtina, kad šį leidinį perskaičiusiems, o juolab giliau įsigilinusiems, lietuvybė ir lietuvių sportas bus suvokiama kaip vertybė, protėvių ir tėvų  palikimas, kurią reikia išsaugoti bet kuria kaina.

 

                                                                                            Pasaulio lietuvių sporto asociacijos informacija